HASSELBOS RHAPELLA

 e.Fölfoeds Challure
 u.Ugglebackens Mynta
 ue.
Allright v Spuitjetsdom

    F-15, brunskäck, 50 cm dag 1, Champion Miniungsto, med 41p, Diplom 
 


Nästan ny och bedårande söt
 


Efter utställningen i Tingsryd, Champion Miniföl
 


Juli 2016
 


Huseby 2017, 40p
 


Huseby 2017, 40p
 


Laholm 2017, Champion Miniungsto 41p
 


På premieringen i Bjärsjölagård 2018, Diplom 40p

TILLBAKA